Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Atelier "Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi"

Marţi, Februarie 3, 2015

Atelier Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi

Eveniment al campaniei de conștientizare din cadrul proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii

3 februarie 2015, Ilfov

 

Marţi, 3 februarie 2015, Fundația pentru o societate deschisă, beneficiar al proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii împreună cu partenerul său, Centrul Parteneriat pentru Egalitate au organizat atelierul ,,Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi”, cel de-al patrulea eveniment din campania de conștientizare cu privire la combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.

Cu această ocazie a fost prezentat studiul realizat de către Melania Medeleanu, Irina Margareta Nistor, Marian Popescu și Mircea Vasilescu, ce analizează influența stereotipurilor de gen prezente în mass-media, cinematografie, teatru, literatură. Referindu-se la imaginea femeii în teatru, Marian Popescu menţionează: ,,Teatrul românesc produce stereotipuri feminine în mai toate compartimentele sale: scriere dramatică, regie, actorie. Teatrul este un mediu conservator din acest punct de vedere ”.

Cu ajutorul formatorilor cu experiență în domeniul egalității de gen, profesori din învăţământul primar şi gimnazial din Mogoşoaia şi voluntari au încercat să decodeze stereotipurile de gen din mass-media şi modul în care acestea influenţează credinţele despre feminitate şi masculinitate. De asemenea, din perspectiva discriminării de gen, au fost analizate mesajele despre femei şi bărbaţi, pe care le primim în copilărie şi modul în care acestea influenţează dezvoltarea, rolurile şi aşteptările, precum şi deciziile din viaţa personală şi profesională.

După o serie de dezbateri şi exerciții de grup, participanții au concluzionat că, într-adevăr, stereotipurile de gen se dezvoltă în copilărie şi îşi pun amprenta asupra comportamentului ulterior ca parte integrantă a socializării, însă în ultimii ani există progrese vizibile la nivelul conștientizării și interesului față de egalitatea de șanse.

,,Educaţia pe care o primim în familie şi în şcoală, ne oferă indicii despre statutul şi rolurile pe care trebuie să le aibă femeile şi bărbaţii în societate, care sunt activitățile care îi reprezintă, ce comportamente sunt aprobate, respectiv sancţionate la nivel social, formându-se astfel stereotipuri de gen”, au declarat organizatorii.

Proiectul multiregional ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii” se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii”, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135100.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Dana Dumitrescu-Iomer, Expert comunicare, prin e-mail la dana.dumitrescu@fundatia.ro sau 021 212 11 01.

Foto: