Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Bilanțul cursurilor de formare organizate în cadrul proiectului “Integrarea și promovarea femeilor pe piața muncii”

Marţi, Octombrie 20, 2015

Pe perioada proiectului, Fundaţia pentru o societate deschisă şi partenerii săi, Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială și CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, au organizat 16 cursuri de formare, după cum urmează:

 • 5 cursuri de Competențe informatice (TIC);
 • 6 cursuri de Competențe antreprenoriale; și
 • 5 cursuri de Competențe sociale și civice.

Fundația pentru o societate deschisă și Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială au susținut fiecare atât cursuri de competențe antreprenoriale, cât și cursuri de competențe informatice, ale căror obiective generale au fost:

 • Facilitarea integrării sociale a persoanelor din grupul țintă în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
 • Actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;
 • Însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate a susținut cursurile de Competențe sociale și civice, care au acoperit aspecte precum:

 • Prezentarea de informații utile privind drepturile pe piața muncii și reglementările în vigoare privind graviditatea, maternitatea, concedierea;
 • Discutarea cazurilor cunoscute de discriminare, hărţuire sau prezentarea propriilor experienţe abuzive şi modalităţile de reacţie utilizate;
 • Prezentarea efectelor benefice ale voluntariatului şi implicării în comunitate atât pentru evoluţia personală cât şi pentru cea a comunităţii, grija faţă de mediu şi grija faţă de sine.

Cele 290 de beneficiare de cursuri de formare din cadrul proiectului au fost împărțite astfel:

 • 130 de femei au urmat cursuri în domeniul antreprenoriatului;
 • 100 de femei au urmat cursuri de utilizare a computerului/ de competențe informatice;
 • 60 de femei au urmat cursuri de dezvoltare a carierei și dezvoltare profesională (Competențe sociale și civice).

În graficele alăturate,pot fi regăsite distribuțiile numărului de beneficiare de cursuri de competențe informatice (TIC) pe judeţe, respectiv distribuţia numărului de beneficiare de cursuri de competențe informatice pe localități unde au fost susținute.

Număr de beneficiare de cursuri TIC/ județe:

Număr de beneficiare de Cursuri de competențe antreprenoriale/ localități:

Cursurile de competențe sociale și civice au fost distribuite pe localități după cum urmează:

 • Ploieşti - un curs cu 9 participante;
 • Târgovişte - un curs cu 15 participante;
 • Bucureşti - un curs cu 12 participante;
 • Piteşti - un curs cu 12 partipante;
 • Buzău - un curs cu 12 participante.