Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Cercetări

Descriere
Obiectivul general al cercetarii a fost explorarea diferentelor existente intre oferta pietei de munca din Romania si nevoile si aspiratiile femeilor din societatea contemporana.
Obiectivele specifice ale cercetarii au fost:
-Identificarea factorilor sociali si psiho-sociali care influenteaza si orienteaza insertia femeilor pe piata muncii si dezvoltarea carierei lor;
-Evaluarea „la firul ierbii” a implementarii mecanismelor sociale de egalitate de sanse;
-Descrierea nevoilor si aspiratiilor pe care le au femeile in diferitele etape ale vietii si descrierea modului in care organizarea sociala actuala raspunde acestor nevoi si aspiratii;
-Diferentierea dimensiunilor satisfactiei privitoare la concilierea dintre viata personala si cea profesionala.
Copyright, 2012 Asociatia C4C – Communication for Community

Descriere
Cercetarea a fost realizata in 2011, in cadrul proiectului “Impreuna pentru informarea, constientizarea si promovarea egalitatii de sanse si gen, de catre Avangarde – Grupul de studii socio-comportamentale, proiectul fiind implementat de Uniunea Nationala a Tuturor Studentilor din Romania, in parteneriat cu alte institutii publice si private.
Raportul analizeaza opinii si cunostinte cu privire la drepturile femeilor, egalitatea de sanse in general, egalitatea de sanse pe piata muncii, organizatii care cu mandat in sfera egalitatii de sanse, fenomenul discriminarii etc.
Copyright, 2011, UNSR

Descriere
Diagnoza ocupării profesionale a femeilor din mediul rural constituie o activitate de cercetare a proiectului Federatiei AGROSTAR - Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală (E-Word), ce are drept obiectiv general promovarea și creșterea ratei de ocupare a femeilor din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii specializate de formare profesională, informare și consiliere profesională.
Analiza situației femeilor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și-a propus să găsească răspunsuri la următoarele obiective de cercetare specifice: detectarea și măsurarea principalelor variabile cantitative și calitative ce definesc ocuparea profesională a femeilor din mediul rural, identificarea și descrierea principalelor domenii ocupaționale în care activează populația feminină ocupată, rezidentă în mediul rural, identificarea și descrierea profilului ocupațional al femeii din mediul rural din perspectiva principalelor variabile socio demografice, evaluarea gradului de inegalitate de șanse percepută de către femeile din mediul rural la accesarea oportunităților de angajare, identificarea, măsurarea și analiza setului de variabile și indicatori demografici, economici și sociali în vederea determinării celor patru zone de implementare a proiectului.
Copyright, 2010 AGROSTAR

Descriere
Aceasta cercetare a fost realizata in cadrul proiectului Federatiei AGROSTAR - Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală (E-Word), ce are drept obiectiv general promovarea și creșterea ratei de ocupare a femeilor din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii specializate de formare profesională, informare și consiliere profesională.
Studiul identifica si analizeaza un set de noi oportunități de angajare, agricole și non-agricole, in vederea accesarii acestora de catre populatia feminina rurala, precum si itinerariile de formare profesionala corespunzătoare. Studiul isi propune sa investigheze principalele conditionari si eventuale obstacole de natura social comunitara ale accesului femeilor din mediul rural pe piata muncii, de asemenea, sa identifice si sa masoare principalele aspecte ale rolului femeii atat in cadrul familiei rurale, cat si in cadrul vietii social comunitare si sa evalueze gradul de influenta al acestora asupra accesarii noilor oportunitati ocupationale.
Copyright, 2010 AGROSTAR

Descriere
Analiza noilor oportunitati de angajare a femeilor din mediul rural constituie o activitate de cercetare a proiectului Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurala (E-Word), ce are drept obiectiv general promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii specializate de formare profesionala, informare si consiliere profesionala. Proiectul E-Word urmareste sa sprijine persoanele de sex feminin din zonele rurale care nu au avut un loc de munca anterior sau au renuntat la el dedicandu-se familiei, inclusiv prin identificarea de noi oportunitati de angajare viabile in mediul rural si a itinerariilor de formare profesionala necesare accesarii acestor oportunitati.
Pornind de la asumptiile principale ale proiectului, analiza oportunitatilor de angajare viabile in spatiul rural si-a propus sa gaseasca raspunsuri la urmatoarele obiective de cercetare specifice: analiza si dimensionarea cererii si ofertei de angajare in cele patru zone de implementare a proiectului, identificarea si descrierea gradului de viabilitate a unui set de oportunitati ocupationale viabile, agricole si non-agricole in vederea accesarii acestora de catre femeile din mediul rural, determinarea nevoilor si rutelor de formare profesionala in vederea accesarii noilor oportunitati ocupationale.
Copyright, 2010 AGROSTAR

Descriere
Raportul de cercetare cantitativa si calitativa prezinta o analiza a pietelor muncii din doua regiuni de dezvoltare ale Romaniei, Sud-Est si Sud-Muntenia, precum si analiza situatiei femeilor pe piata fortei de munca din cele doua regiuni, astfel incat sa reflecte o mai buna intelegere a nevoilor lor de formare profesionala. De asemenea, raportul doreste sa surprinda si dimensiunile relatiilor si discriminarii de gen in cele doua regiuni de dezvoltare studiate. Cercetarea s-a derulat in perioada decembrie 2010 – septembrie 2011.
Raportul a fost elaborat in cadrul proiectului „Promoveaza Femeia”, care are ca beneficiar Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si este implementat in parteneriat cu Instituto de Formacion Integral S.L.U. Madrid, obiectivele proiectului fiind facilitarea integrarii femeilor pe piata muncii, promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen, precum si eliminarea practicilor discriminatorii, astfel incat aceste categorii expuse riscului de excluziune sociala sa aiba acces la oportunitati egale asigurate prin lege si sa beneficieze de un mai mare respect de sine si din partea celorlalti. Raportul constituie un instrument de lucru care arata provocarile cu care femeile se confrunta pe piata muncii si care sunt masurile adecvate pentru imbunatatirea situatiei lor.
Copyright, 2011 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)

Descriere
Studiul a fost produs in cadrul proiectului „Promoveaza Femeia”, implementat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).
Cercetarea, cantitativă și calitativă, a fost realizată în 2 regiuni de dezvoltare: Sud-Est și Sud-Muntenia, grupul tinta fiind femei din regiunile Sud-Est si Sud-muntenia, cu varsta peste 16 ani, din rural si urban, aflate (sau care s-ar putea afla) in cautarea unui loc de munca.
Temele cercetarii au cuprins: munca nesalariata si institutionalizarea ei, femeia casnica, segregarea de gen pe piata muncii, femeile in situatii de angajare prin concurs, angajatorii si egalitatea de gen, discriminarea pe piata muncii, formarea profesionala, recomandari pentru cursurile de formare profesionala si pentru o strategie de egalizare a relatiilor de gen pe piata muncii.
Copyright, 2011 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)

Descriere
Acest material a fost realizat in cadrul proiectului Profeminantrep-promovarea egalitatii de sanse in antreprenoriat.
Temele prezentate se refera la cadrul institutional privind egalitatea de gen in Uniunea Europeana si Romania, principalele documente si rapoarte nationale si internationale in domeniul egalitatii de sanse, analiza comparativa internationala cu privire la o serie de indicatori relevanti pentru decalajele de gen din punct de vedere al diferentierii privind ocuparea totala si pe grupe de varsta, ratele somajului, angajarea cu timp partial de munca, gradul de instructie preuniversitara si universitara, segregarea femeilor pe ocupatii si sectoare economice, decalaje de remunerare, rata riscului de saracie, ponderea femeilor in parlamentele nationale si guverne, consiliile de administratie si ale marilor corporatii etc.
Studiul contine concluzii utile pentru specialistii si factorii de decizie din domeniu implicati in solutionarea problemelor diferentelor de gen si prezentarea unor masuri de incurajare a participarii feminine pe piata fortei de munca, precum si un glosar de termeni specifici acestei problematici.
Copyright, 2011 Editura Fundatiei Romania de Maine

Descriere
Lucrarea reprezinta prima cercetare sociologică reprezentativă la nivel naţional care investigheaza situaţia femeilor rome pe mai multe dimensiuni precum educaţia, familia, violenţa domestică, munca, sănătatea, locuirea, valori şi tradiţie. De asemenea, cercetarea a urmărit şi percepţia femeilor rome asupra programelor de intervenţie prin proiecte guvernamentale sau ale societăţii civile. Studiul este realizat de Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, la iniţiativa Asociaţiei Femeilor Rome din România
Copyright, 2011 Asociatia Femeilor Rome din Romania

Descriere
Cercetarea este realizata de INSOMAR, in cadrul unui proiect cu finantare europeana intitulat „FEMINA – Formare pentru jurnalisti. Emisiuni TV, monitorizare, informare nationala si advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si de gen”.
Studiul cuprinde statistici economico-sociale cu relevanta asupra fenomenului discriminarii de gen si egalitatii de şanse, cadrul conceptual si institutional privind egalitatea de sanse si discriminarea de gen (din perspectiva nationala si internationala), cadrul legal in domeniu, autoritatile publice si organizatiile private cu mandate in domeniu, indicatori statistici relevanti si surse de date, analiza multidimensionala a discriminarii de gen si egalitatii in Romania (contextual demografic al situatiei femeilor in Romania, accesul la educatie si formare, diferente pe piata fortei de munca si diferente de venituri, reconcilierea dintre munca si viata privata si de familie, accesul la pozitii de decizie, violenta in familie), date de observatie asupra reflectarii mediatice a egalitatii de sanse si de gen in piata romaneasca.
Studiul mai cuprinde cercetarea aprofundata a egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii din Romania (realizata pe baza unor sesiuni de focus grup si a unor interviuri), precum si un sondaj de opinie privind conduite si atitudini ale populatiei asociate situatiilor de discriminare pe criterii de gen la locul de munca.
Copyright, 2011 Blockbuster Media

Descriere
Studiul a fost realizat in contextul proiectului „Retea multiregionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a persoanelor discriminate”, proiect cofinanţat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si a urmarit realizarea unei analize de diagnostic a situatiei domeniului egalitatii de sanse din Romania, a nevoilor de instruire in acest sens la nivel local, dar si o analiza a altor practici europene, in speta cele italiene, in vederea formularii de recomandari pentru sistemul si practica romanesti cat si pentru a invata din bunele practici existente in alte tari.
Lucrarea conţine o analiză a cadrului legal şi instituţional al domeniului egalităţii de şanse şi de gen din România, la nivel central şi local, prezentarea unor strategii relevante în domeniu (strategia pentru incluziunea romilor, strategia Guvernului României pentru protecţie socială şi incluziune socială sau strategia CNCD pentru prevenirea şi combaterea discriminării). De asemenea, studiul a urmarit sa testeze, pe teren, felul în care este înţeles principiul egalităţii de şanse şi de gen la nivelul personalului instituţiilor publice locale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, al partenerilor sociali, al ONG-urilor din domeniul incluziunii sociale şi al mass-media, fiind testată si nevoia de instruire la nivel local în domeniul egalităţii de şanse şi de gen.
Studiul prezinta sistemul legal şi instituţional în domeniul nediscriminării din Italia şi o serie de bune practici în domeniu la nivelul Italiei, dar şi al altor ţări europene (Franţa, Irlanda de Nord), cuprinzand si o serie de „lecţii”învăţate din bunele practici şi un număr de recomandări pentru sistemul românesc în domeniul egalităţii de şanse şi de gen şi al incluziunii sociale.
Copyright, 2010 Centrul de Resurse Juridice

Descriere
Studiul abordeaza ca teme principale: segregarea orizontala si verticala pe piata muncii (inclusiv comparatii privind segregarea de gen in tarile Uniunii Europene), particularitati ale fortei de munca feminine (evolutii demografice si structurale, evolutii privind ocuparea fortei de munca si somajul, disparitati salariale, factori de influenta ai segregarii ocupationale de gen, tendinte si structuri ale antreprenoriatului de gen in Romania, dar si la nivel european si international, analiza comparativa a antreprenoriatului feminin si a celui masculin.
Copyright, 2012 Editura Fundatiei Romania de Maine

Descriere
Studiul reprezinta o analiza a aspectelor legate de egalitatea de gen, insa abordate specific, in cadrul a patru domenii de activitate: educatie, administratie publica, comert si chimie-petrochimie. Studiul, impartit in mai multe componente, realizeaza in prima parte o analiza a dificultatilor cu care se confrunta femeile in viata profesionala in general in prezent, oferind date statistice si alte informatii disponibile.
Studiul analizeaza si fiecare dintre cele 4 domenii in parte, urmarind in mod special aspecte precum segregarea ocupatiilor in functie de gen, promovarea in cazul femeilor, egalitatea de plata a femeilor si barbatilor si vulnerabilitatea la concediere. Studiul cuprinde si o sectiune dedicata concluziilor si recomandarilor.
Copyright 2011, CNSLR Fratia

Descriere
Studiul analizeaza în ce măsură şi în ce mod diferenţele de gen care influenţează rezultatele şcolare constituie un subiect care să preocupe ţările europene. Deşi situaţia s-a schimbat în mod radical în ultimele câteva zeci de ani, în special în ceea ce priveşte evoluţia ratelor de participare la educaţie, diferenţele de gen încă mai persistă, atât în privinţa frecventării şcolii, cât şi în ceea ce priveşte alegerea disciplinelor de studiu.
Lucrarea examineaza modul în care aceste diferenţe au condus la iniţiative politice cum ar fi propunerile de modificare ale unor legi şi ale altor reglementări referitoare la educaţie, sondaje la nivel naţional, proiecte sau orice alt tip de măsuri oficiale care să se concentreze pe diferenţele de gen. Studiul urmăreşte să identifice politicile şi strategiile puse în aplicare în Europa, cu scopul soluţionării inegalităţilor de gen în sistemele de învăţământ existente în prezent. Studiul conţine o analiză a literaturii de specialitate şi a cercetărilor efectuate cu privire la gen şi educaţie şi efectuează o sinteză a principalelor constatări rezultate din sondajele internaţionale privind performanţa elevilor raportată la diferenţele de gen, în domeniul educaţiei. Studiul se referă şi la cadrul legislativ şi politic privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul educaţiei, prin identificarea principalelor aspecte legate de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Sunt oferite şi exemple specifice pentru a ilustra măsura în care ţările europene au pus în aplicare reglementări de politică vizând inegalităţile specifice legate de gen în educaţie.
Copyright, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, 2010.
Pentru a descarca lucrarea, acceseaza urmatorul link: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/...