Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Despre egalitate de gen

Egalitatea de gen este un drept prin care atât femeile cât și bărbații se bucură de aceleași oportunități, drepturi și obligații. Dintre acestea putem enumera: accesul egal la educație, oportunități egale în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă, responsabilitățile pentru casă și copii etc. De asemenea, egalitatea de șanse se referă și la vizibilitate, autonomie, responsabilitate și participare egală a celor două sexe în toate sferele vieții publice și private.

Inegalitatea de gen și discriminarea femeilor din România se manifestă în familie (violență domestică, muncă suplimentară în gospodărie), dar și în societate, prin angajare preponderentă în domenii mai slab plătite, considerate ”feminizate” (educație, asistență socială, sănătate), salarizare inegală, vizibilitate redusă a femeilor în funcții publice sau de conducere, reflectare stereotipală în mass media etc.

România se află pe ultimul loc în clasamentul statelor membre evaluate, urmată de Bulgaria şi Grecia, potrivit unui studiu realizat în 2013 de Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) privind diferenţele dintre bărbaţi şi femei în mai multe sectoare ale vieţii, cum ar fi salariile, educaţia, sănătatea şi puterea de influenţă.

Societatea se confruntă cu o tendință către prejudecăți și stereotipuri de gen, diferențieri socio-culturale dintre femei și bărbați dobândite prin socializare, care se reflectă mai ales la nivel de comportament, de expresivitate emoțională, rol și status și care se pot schimba în timp, variind atât în cadrul aceleiași culturi, cât și în culturi diferite (ex: băieții sunt buni la matematică, fetele sunt bune la română, femeile sunt responsabile cu creșterea și educarea copiilor și cu sarcinile domestice etc.).

Stereotipurile sunt etichetări ce transmit informații care diferențiază cele două sexe prin diferite trăsături caracteristice considerate dezirabile pentru masculinitate și feminitate, creând, astfel, inegalități de gen. Trăsăturile asociate femeilor și bărbaților sunt nu doar descriptive, ci și normative, ele ne arată nu numai cum sunt percepuți bărbații și femeile, dar și cum ar trebui sa fie (Lexicon feminist, Polirom, 2002).

Legislația României prevede drepturi egale pentru femei și bărbați privind participarea lor la viaţa economică şi socială, pregătirea şi formarea profesională, angajarea în muncă şi promovare, participarea la distribuirea beneficiilor economice şi protecţia socială în situaţii prevăzute de lege. Principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi presupune tratamentul egal al celor două genuri, fără a ignora însă diferenţele de capacităţi, necesităţi şi aspiraţii ale persoanelor (Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați).

Vă invităm să parcurgeți și următoarele materiale: