Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Fundația pentru o societate deschisă anunță lansarea Sesiunii I a competiției pentru selecția și premierea planurilor de afaceri

Joi, Martie 26, 2015

ANUNȚ PUBLIC

Fundația pentru o societate deschisă anunță lansarea Sesiunii I a competiției pentru selecția și premierea planurilor de afaceri înscrise în programul de consultanță de afaceri în cadrul proiectului „Integrarea și promovarea femeilor pe piața muncii”, POSDRU/144/6.3/S/135100, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

  1. Condiții generale:

· În cadrul proiectului vor fi acordate 12 premii pentru cele mai bune planuri de afaceri elaborate în cadrul programului de consultanță de business. 

· Pe parcursul proiectului, vor fi organizate minim 3 sesiuni de selecție și premiere a planurilor de afaceri elaborate de persoanele din grupul-țintă.

· Valoarea fiecărui premiu va fi de 4.500 lei (sumă impozabilă conform legislației în vigoare).

· Fiecare sesiune va avea ca rezultat premierea acelor planuri de afaceri care vor obține un punctaj final de minim 110 puncte din maximum 130 puncte, până la epuizarea premiilor.    

· Un plan de afaceri va putea fi înscris de mai multe ori în competiție; însă reprezentanta unui plan de afaceri va putea beneficia de premiu doar o singură dată. 

Procedura de selecție respectă Metodologia de selecție a planurilor de afaceri ale căror reprezentante vor beneficia de premii, care fost adusă la cunoștința beneficiarelor programului de consultanță la momentul înscrierii în acest program, ca și Regulamentul competiției pentru selecția și premierea planurilor de afaceri. 

  1. Comisia de evaluare a planurilor de afaceri și de acordare a premiilor pentru cele mai bune 12 planuri de afaceri selectate în cadrul proiectului este alcatuită din:
  • Dana Dumitrescu-Iomer, expert organizare evenimente și activitati - președinte
  • Virginia Porcișanu, manager financiar – membru
  • Gyorgy Bodo, consultant business - membru

III. Condițiile înscrierii în competiție:

Respectând principiul nediscriminării și al egalității de șanse, activitatea de selecție și premiere a celor mai bune 12 planuri de afaceri este deschisă tuturor persoanelor din grupul-țintă, beneficiare ale programului de consultanță de business din prezentul proiect.

Înscrierea în concurs se face în baza următoarelor materiale obligatorii:

· Copie dupa cartea de identitate, semnată conform cu originalul;

· Cerere (formular-standard) completată și semnată, în original, de persoanele ce reprezintă planul de afaceri;

· Declarație (formular-standard), completată și semnată, în original, prin care se stabilește modul în care va fi repartizată suma de bani primită ca premiu, în situația în care planul de afaceri este reprezentat de 2 sau de mai multe persoane din grupul-țintă al proiectului;

· Planul de afaceri elaborat în cadrul proiectului. Planul de afaceri înscris în competiție va fi întocmit potrivit modelului furnizat de consultantul de business și va avea minim 20.000 de caractere (cu spații). Un plan de afaceri poate fi înscris în această competiție de o singură persoană sau de mai multe persoane din grupul-țintă; 

· Un film de prezentare a afacerii (material audio-video de minim 5 minute-maxim 10 minute), realizat cu orice dispozitiv de filmare, inclusiv cu telefonul mobil, prin care reprezentantele planurilor de afaceri înscrise în competiția pentru premii vor încerca să convingă comisia de premiere cu privire la viabilitatea și sustenabilitatea ideii de afaceri și de asemenea vor prezenta acțiunile întreprinse pentru a transpune planul de afaceri în realitate.  

Documentația solicitată va fi semnată în original. Materialul audio-video va fi inscripționat pe un CD/DVD. 

Dosarul de înscriere, ce va conține toate aceste materiale, va fi înregistrat în plic inchis la Registratura organizației și va primi număr de intrare sau va fi transmis în plic închis prin poștă, la adresa Organizatorului din strada Căderea Bastiliei, nr.33. sector 1, București, cod poștal 010613 în termenul indicat în calendarul acestei sesiuni de concurs.

IV. Calendarul de desfășurare a sesiunii

Această sesiune de evaluare va parcurge etapele de mai jos, potrivit calendarului specificat:

  • Intervalul de timp în care pot fi înscrise aplicațiile: 25.03.2015 – 08.04.2015 (ora 18.00);
  • Evaluarea propunerilor: 09.04.2015 – 20.04.2015;
  • Comunicarea câștigătorilor: 22.04.2015;

V. Evaluarea aplicațiilor:

Evaluarea și selecția celor mai bune planuri de afaceri se va face în 2 etape:

1. Evaluarea planului de afaceri.  Aceasta probă va consta în acordarea de către comisia de evaluare a unui punctaj pentru fiecare plan de afaceri înscris în competiție, în funcție de un set de 12 criterii;  pentru fiecare criteriu se pot acumula maxim 10 puncte:

· Adecvarea planului de marketing la ideea de afaceri

· Coerența mărcii

· Originalitatea ideii de afaceri 

· Creativitatea produsului/serviciului oferit 

· Impactul social al ideii de afaceri

· Cât de bine este promovat online produsul/serviciul

· Acuratețea planului financiar

· Realismul planului de vânzări

· Utilitatea produsului/serviciului

· Cât de bine este poziționat produsul

· Cât de prietenos cu mediul este produsul/serviciul

· Cât de bună este ideea de afaceri

Această proba este eliminatorie. Fiecare plan de afaceri trebuie să înregistreze minim 60 de puncte din 120. 

2. Evaluarea filmului de prezentare a afacerii (material audio-video de minim 5 minute-maxim 10 minute). În această etapă vor fi evaluate doar acele planuri de afaceri care au promovat etapa 1, adica au cumulat minim 60 de puncte. La această probă se pot acumula maxim 10 puncte. 

Punctajul final va reprezenta media punctajelor obținute la cele două probe.  Procedura de evaluare se va încheia cu recomandarea pentru premiere – făcută de comisia de evaluare - a acelor planuri de afaceri care au întrunit minim 110 puncte. Premierea se va face cu aprobarea managerului de proiect.  

VI. Comunicarea rezultatelor:

Rezultatele finale ale evaluarii și lista persoanelor premiate vor fi anunțate public pe site-ul proiectului, www.proiectul-mara.fundatia.ro, cel târziu la data de 22.04.2015; de asemenea, rezultatele vor fi comunicate personal persoanelor înscrise în competiție, prin email și/sau telefonic. 

Formularele-standard de înscriere pot fi descărcate de pe site-ul proiectului (www.proiectul-mara.fundatia.ro) sau îi puteți contacta pe consultanții de business, inclusiv pentru informații suplimentare :

Virginia Porcișanu – email: virginia.porcisanu@fundatia.ro

Gyorgy Bodo – Tel.: 0723.696.977; email: gyorgy.bodo@fundatia-ics.ro