Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Lansarea celei de a doua sesiuni a competitiei pentru selectia si premierea planurilor de afaceri

Joi, Iulie 9, 2015

Fundația pentru o societate deschisă anunță lansarea Sesiunii a II-a a competitiei pentru selectia si premierea planurilor de afaceri inscrise in programul de consultanta de business în cadrul proiectului „Integrarea și promovarea femeilor pe piața muncii”, POSDRU/144/6.3/S/135100, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

  1. Conditii generale:

· In cadrul proiectului vor fi acordate 12 premii pentru cele mai bune planuri de afaceri elaborate in cadrul programului de consultanta de business. 

· Pe parcursul proiectului, vor fi organizate minim 3 sesiuni de selectie si premiere a planurilor de afaceri elaborate de persoanele din grupul-tinta.

· Valoarea fiecarui premiu va fi de 4.500 lei (suma impozabila cf. legislatiei in vigoare).

· Fiecare sesiune va avea ca rezultat premierea acelor planuri de afaceri care vor obtine un punctaj final de minim 90 puncte din maximum 130 puncte, pana la epuizarea premiilor.    

· Un plan de afaceri va putea fi inscris de mai multe ori in competitie; insa reprezentanta unui plan de afaceri va putea beneficia de premiu doar o singura data. 

Procedura de selectie respecta atat Metodologia de selectie a planurilor de afaceri,  precum si Regulamentul competitiei pentru selectia si premierea planurilor de afaceri, acestea find aduse la cunostinta beneficiarelor programului de consultanta in momentul inscrierii in acest program.

  1. Comisia de evaluare a planurilor de afaceri si de acordare a premiilor pentru cele mai bune 12 planuri de afaceri selectate in cadrul proiectului  este alcatuita din:
  • Virginia Porcisanu, manager financiar –presedinte
  • Dana Dumitrescu-Iomer, expert organizare evenimente si activitati  - membru
  • Marilena Andrei, expert – membru  

III. Conditiile inscrierii in competitie:

Respectand principiul nediscriminarii si al egalitatii de sanse, activitatea de selectie si premiere a celor mai bune 12 planuri de afaceri este deschisa tuturor persoanelor din grupul-tinta, beneficiare ale programului de consultanta de business in cadrul prezentul proiect.

Inscrierea in concurs se face in baza urmatoarelor materiale obligatorii:

· Copie dupa cartea de identitate, semnata conform cu originalul;

· Cerere (formular-standard) completata si semnata, in original, de persoanele ce reprezinta planul de afaceri;

· Declaratie (formular-standard), completata si semnata, in original, prin care se stabileste modul in care va fi repartizata suma de bani primita ca premiu, in situatia in care planul de afaceri este reprezentat de 2 sau mai multe persoane din grupul-tinta al proiectului;

· Planul de afaceri elaborat in cadrul proiectului. Planul de afaceri inscris in competitie va fi intocmit potrivit modelului furnizat de consultantul de business si va avea minim 20.000 de caractere (cu spatii).   Un plan de afaceri poate fi inscris in aceasta competitie de o singura persoana sau de mai multe persoane din grupul-tinta; 

· Un film de prezentare a afacerii (material audio-video de minim 5 minute-maxim 10 minute), realizat cu orice dispozitiv de filmare, inclusiv cu telefonul mobil, prin care reprezentantele planurilor de afaceri inscrise in competitia pentru premii vor incerca sa convinga comisia de premiere  cu privire la viabilitatea si sustenabilitatea ideii de afaceri si de asemenea vor prezenta actiunile intreprinse pentru a transpune planul de afaceri in realitate.  

Documentatia solicitata va fi semnata in original. Materialul audio-video va fi inscriptionat pe un CD/DVD. 

Dosarul de inscriere, ce va contine toate aceste materiale, va fi inregistrat in plic inchis la Registratura organizatiei si va primi numar de intrare sau va fi transmis in plic inchis prin posta, la adresa Organizatorului din strada Caderea Bastiliei, nr. 33, sector 1, Bucuresti, cod postal 010613 - in termenul indicat in calendarul acestei sesiuni de concurs.

IV. Calendarul de desfasurare a sesiunii

Aceasta sesiune de evaluare va parcurge etapele de mai jos, potrivit calendarului specificat:

  • Intervalul de timp in care pot fi inscrise aplicatiile: 20.07.2015 – 04.08.2015 (ora 18.00);
  • Evaluarea propunerilor: 5.08.2015 – 13.08.2015;
  • Comunicarea castigatorilor: 14.08.2015;

V. Evaluarea aplicatiilor:

Evaluarea si selectia celor mai bune planuri de afaceri se va face in 2 etape:

1. Evaluarea planului de afaceri.  Aceasta proba va consta in acordarea de catre comisia de evaluare a unui punctaj pentru fiecare plan de afaceri inscris in competitie, in functie de un set de 12 criterii;  pentru fiecare criteriu se pot acumula maxim 10 puncte:

· Adecvarea planului de marketing la ideea de afaceri

· Coerenta marcii

· Originalitatea ideii de afaceri 

· Creativitatea produsului/serviciului oferit 

· Impactul social al ideii de afaceri

· Cat de bine este promovat online produsul/serviciul

· Acuratetea planului financiar

· Realismul planului de vanzari

· Utilitatea produsului/serviciului

· Cat de bine este pozitionat produsul

· Cat de prietenos cu mediul este produsul/serviciul

· Cat de buna este ideea de afaceri

Aceasta proba este eliminatorie. Fiecare plan de afaceri trebuie sa inregistreze minim 60 de puncte din 120. 

2. Evaluarea filmului de prezentare a afacerii (material audio-video de minim 5 minute-maxim 10 minute). In aceasta etapa vor fi evaluate doar acele planuri de afaceri care au promovat etapa 1, adica au cumulat minim 60 de puncte. La aceasta proba se pot acumula maxim 10 puncte. 

Punctajul final va reprezenta media punctajelor obtinute la cele doua probe.  Procedura de evaluare se va incheia cu recomandarea pentru premiere – facuta de comisia de evaluare - a acelor planuri de afaceri care au intrunit minim 90 puncte.  Premierea se va face cu aprobarea managerului de proiect.  

VI. Comunicarea rezultatelor:

Rezultatele finale ale evaluarii si lista persoanelor premiate vor fi anuntate public pe site-ul proiectului, www.proiectul-mara.fundatia.ro, cel tarziu la data de 04.08.2015; de asemenea, rezultatele vor fi comunicate personal persoanelor inscrise in competitie, prin email si/sau telefonic. 

Formularele-standard de inscriere pot fi descarcate de pe site-ul proiectului (www.proiectul-mara.fundatia.ro) sau ii puteti contacta pe consultantii de business, inclusiv pentru informații suplimentare :

Gyorgy Bodo – Tel.: 0723.696.977; email: gyorgy.bodo@fundatia-ics.ro    

Lenuta Tase – Tel.: 0740.038.358; email: leni.tase@fundatia.ro

Cornel Trica – Tel.: 0722.343.912; email: cornel.trica@fundatia-ics.ro