Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi

Joi, Iunie 4, 2015

Eveniment al campaniei de conștientizare din cadrul proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii

Constanța, 4 iunie 2015

Joi, 4 iunie 2015, Fundația pentru o societate deschisă, beneficiar al proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii, împreună cu partenerul său, Centrul Parteneriat pentru Egalitate au organizat la Constanța atelierul ,,Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi”, un eveniment local din cadrul campaniei de conștientizare cu privire la combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.

Cu această ocazie, invitat special a fost Dr. Marian Popescu, Profesor la Universitatea din București și co-autor al studiului "Stereotipuri feminine în cultura română", la care au contribuit în egală măsură și Mircea Vasilescu (Redactor-șef al publicației Dilema veche și Profesor la Universitatea din București), Melania Medeleanu (prezentator de știri TV) și Irina Margareta Nistor (critic de film). Studiul pe care l-a prezentat astăzi Prof. Marian Popescu participantelor la eveniment analizează influența stereotipurilor de gen prezente în mass-media, cinematografia, dramaturgia și literatura din România.

Cu ajutorul formatorilor de la Centrul Parteneriat pentru Egalitate având o vastă experiență în domeniul egalității de șanse și de gen, 27 de cadre didactice de la instituții școlare din județul Constanța, care au participat la eveniment, au decodat stereotipurile de gen din mass-media şi au dezbătut asupra modului în care acestea influenţează credinţele despre feminitate şi masculinitate. De asemenea, din perspectiva discriminării de gen, au fost analizate mesajele despre femei şi bărbaţi, pe care le primim în copilărie şi modul în care acestea influenţează dezvoltarea, rolurile şi aşteptările, precum şi deciziile din viaţa personală şi profesională.

După o serie de dezbateri şi exerciții de grup, participantele au concluzionat că, într-adevăr, stereotipurile de gen se dezvoltă în copilărie şi îşi pun amprenta asupra comportamentului ulterior ca parte integrantă a socializării, însă în ultimii ani există progrese vizibile la nivelul conștientizării și interesului față de egalitatea de șanse.

,,Educaţia pe care o primim în familie şi în şcoală, ne oferă indicii despre statutul şi rolurile pe care trebuie să le aibă femeile şi bărbaţii în societate, care sunt activitățile care îi reprezintă, ce comportamente sunt aprobate, respectiv sancţionate la nivel social, formându-se astfel stereotipuri de gen”, au declarat organizatorii.

***

Proiectul multiregional ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii” se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii”, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135100.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Liana Rusu, Expert comunicare, prin e-mail la liana.rusu@fundatia.ro sau 021 212 11 01.

Foto: