Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi

Marţi, Septembrie 8, 2015

Astăzi, 8 septembrie 2015, s-a desfășurat ultimul atelier din seria celor zece organizate de Fundația pentru o societate deschisă, beneficiară a proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii, împreună cu partenerul său, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în cadrul campaniei de conștientizare cu privire la combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.

Atelierul ,,Stereotipurile de gen în cultura românească şi în viaţa de zi cu zi” desfășurat astăzi la Râmnicu Sărat a fost ultimul un eveniment local realizat în cadrul campaniei mai-sus amintite.

Cu această ocazie, au fost prezentate participanților proiectul în cadrul căruia a fost organizat evenimentul și studiul "Stereotipuri feminine în cultura română", realizat în cadrul proiectului, ai cărui co-autori sunt Mircea Vasilescu (Redactor-șef al publicației Dilema veche și Profesor la Universitatea din București), Melania Medeleanu (prezentator de știri TV), Irina Margareta Nistor (critic de film) și Marian Popescu (Profesor la Universitatea din București). Studiul prezentat astăzi participanților la eveniment analizează influența stereotipurilor de gen prezente în mass-media, cinematografia, dramaturgia și literatura din România.

Cu ajutorul formatorilor de la Centrul Parteneriat pentru Egalitate având o vastă experiență în domeniul egalității de șanse și de gen, 12 de cadre didactice de la instituții școlare din județul Buzău și alte persoane interesate de tema atelierului care au participat la eveniment au decodat stereotipurile de gen din mass-media şi au dezbătut asupra modului în care acestea influenţează credinţele despre feminitate şi masculinitate. De asemenea, din perspectiva discriminării de gen, au fost analizate mesajele despre femei şi bărbaţi, pe care le primim în copilărie şi modul în care acestea influenţează dezvoltarea, rolurile şi aşteptările, precum şi deciziile din viaţa personală şi profesională.

După o serie de dezbateri şi exerciții de grup, participantele au concluzionat că, într-adevăr, stereotipurile de gen se dezvoltă în copilărie şi îşi pun amprenta asupra comportamentului ulterior ca parte integrantă a socializării, însă în ultimii ani există progrese vizibile la nivelul conștientizării și interesului față de egalitatea de șanse.

,,Educaţia pe care o primim în familie şi în şcoală, ne oferă indicii despre statutul şi rolurile pe care trebuie să le aibă femeile şi bărbaţii în societate, care sunt activitățile care îi reprezintă, ce comportamente sunt aprobate, respectiv sancţionate la nivel social, formându-se astfel stereotipuri de gen”, au declarat expertele Centrului Parteneriat pentru Egalitate.

***

Evenimentul organizat la Râmnicu Sărat face parte campania de conștientizare realizată în cadrul proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii.

Proiectul multiregional ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii” se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii”, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135100.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Liana Rusu, Expert comunicare, prin e-mail la liana.rusu@fundatia.ro sau 021 212 11 01.

Foto: