Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Studiul "Stereotipuri feminine în cultura română" și un număr de 790 de beneficiare de cursuri și consultanță în 10 județe se află printre rezultatele notabile ale proiectului "Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii"

Miercuri, Octombrie 21, 2015

București, 21 octombrie, 2015 - Astăzi, Fundația pentru o societate deschisă, beneficiară a proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii, împreună cu partenerii săi, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, și Asociația Centrul Umanitar TISO au organizat conferința de încheiere a proiectului.

La conferința de astăzi a fost prezentat publicului studiul "Stereotipuri feminine în cultura română", elaborat pe baza unei cercetări realizate în cadrul proiectului, ai cărui co-autori sunt Mircea Vasilescu (Redactor-șef al publicației Dilema veche și Profesor la Universitatea din București), Melania Medeleanu (prezentator de știri TV), Irina-Margareta Nistor (critic de film) și Marian Popescu (Profesor la Universitatea din București). Studiul prezentat participanților la eveniment analizează influența stereotipurilor feminine prezente în cultura din România (mass-media, cinematografie, dramaturgie și literatură) asupra societății românești.

Proiectul "Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii", care se va încheia efectiv în luna noiembrie, s-a desfășurat pe parcursul a 18 luni, atât în mediul urban, cât și în cel rural, în 9 județe - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Ilfov și în București.

Pe scurt, în cifre, proiectul "Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii" a avut următoarele rezultate:

  • În total, 790 de femei, cu vârstele cuprinse între 16-35 ani, în special absolvente de liceu, școală profesională sau facultate, care aveau dificultăți în a se integra pe piața muncii, au beneficiat de cursuri și consultanță organizate în timpul proiectului;
  • 500 de femei au urmat cursurile de calificare/ recalificare profesională organizate;
  • 130 de femei au urmat cursuri de competențe antreprenoriale;
  • 100 de femei au urmat cursuri de utilizare a calculatorului (TIC)/ competențe informatice;
  • 60 de femei au urmat cursuri de dezvoltare a carierei și dezvoltare profesională (cursuri de Competențe sociale și civice);
  • 12 femei și-au demarat afaceri independente;
  • 40 de reprezentanți ai autorităților publice centrale sau locale au participat la activitățile organizate în cadrul proiectului (dintre care, 10 au participat la o vizită de studiu la Milano, în Italia, găzduită de partenerul trans-național al proiectului);
  • 20 de reprezentanți ai ONG-urilor au participat la activitățile proiectului (dintre care, 10 au participat la vizita organizată în Italia).

Platforma Young Women_Jobs (http://www.proiectul-mara.fundatia.ro/profiluri), recent lansată, este un alt rezultat al proiectului Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii. Această pagină prezintă profilurile selectate a 100 de beneficiare ale proiectului care își doresc să evolueze profesional și speră ca absolvirea cursurilor de calificare organizate de partenerii din proiect le va aduce în atenția potențialilor angajatori. Platforma Young Women_Jobs își propune să realizeze o necesară intermediere între beneficiare ale proiectului și angajatori, astfel că va fi promovată către Agențiile Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă și angajatori mari din județele de desfășurare a proiectului. Această bază de date se va dovedi, sperăm, un instrument util pentru acțiunile de recrutare ale potențialilor angajatori, având ca avantaje faptul că persoanele listate au absolvit cursuri de calificare și că au fost deja testate.

Experții care au lucrat în cadrul proiectului au împărtășit publicului prezent la conferința organizată astăzi și impresii legate de interacțiunea directă cu beneficiarele proiectului, punând accent pe impactul pozitiv pe care cursurile și consultanța acordate l-au avut asupra vieților profesionale, uneori și personale, ale beneficiarelor proiectului.

Au fost dezbătute astăzi și problemele birocratice sau cauzate de realitatea din teren întâmpinate pe parcursul proiectului: de la numărul excesiv de hârtii sau alt tip de documente justificative necesare pentru fiecare activitate în parte la concurența acerbă de pe teren cu alți beneficiari de fonduri POSDRU pentru a alcătui un grup țintă sau la lipsa de interes a beneficiarilor față de cursuri, în absența unor subvenții.

***

Proiectul multiregional ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii” s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni și se va finaliza în luna noiembrie. Proiectul a fost derulat de Fundația pentru o societate deschisă în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul ,,Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii”, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135100.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Liana Rusu, Expert comunicare, prin e-mail la liana.rusu@fundatia.ro sau 021 212 11 01.

Foto: